Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja obsługi podmiotowej strony BIP


DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH W BIP

Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24h na dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w naszym BIP jest rówież możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego oraz przez stronę BIP Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim - www.bip.powiat-sepolno.pl


ELEMENTY NASZEJ STRONY BIP

Widoczna na ekranie podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP), składa się z 3 części:

■nagłówka,
■menu przedmiotowego,
■pola publikacji treści z metryczką.
Wygląd i zawartość nagłówka oraz menu przedmiotowego są identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość pola publikacji treści ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu z nagłówka lub menu przedmiotowego i wyświetlanej dzięki temu treści. W polu metryczki (szare tło) zawartę są informacji na temat daty publikacji i modyfikacji treści oraz o autorach.


ZAWARTOŚĆ NAGŁÓWKA

W nagłówku zamieszczone są elementy graficzne:

■logo Biuletynu (znak graficzny)
■godło państwowe (znak graficzny)
■herb lub logo podmiotu (ewentualnie jednostki nadrzędnej).
W skład nagłówka wchodzą również następujące funckonalności:

moduł wyszukujący - pozwala na sprawne wyszukanie danej grupy informacji w zawartości całego Biuletynu. Wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki dany wyraz lub frazę, po jakiej chcemy dokonać wyszukiwania, a następnie wcisnąć klawisz Enter lub przycisk [>>]. Wynik wyszukiwania otrzymamy w postaci wylistowanych skrótów informacji, w których wyszukiwany wyraz lub fraza wystąpiła. Efektywność wyszukiwania uzależniona jest od sprecyzowania kryterium, po jakim to wyszukiwanie będzie się odbywało, np.: zbyt popularne lub ogólne słowo może spowodować wyszukanie dużej ilości informacji, którymi nie koniecznie będziemy zainteresowani. W przypadku negatywnego rezultatu wyszukiwania, czyli braku znalezienia informacji publicznych, które zawierały kryterium wyszukiwania, prosimy o podjęcie ponownej próby na podstawie nowego kryterium.

moduł dostępności - BIP spełniały również zalecenia Web Content Accessibility Guidelines 1.0. na poziomie zgodności A, wybór jednej z 3 liter A zmienia wielkość liter na ekranie (od najmniejszych do największych).


MENU PRZEDMIOTOWE

Lewą stronę Biuletynu zajmuje kolumna stanowiąca menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Nazwa każdej kategorii zapisana jest dużymi literami. Przykładowe nazwy kategorii to: struktura, przetargi, konkursy. Poniżej każdej nazwy kategorii znajdują się nazwy działów wchodzących w skład tej kategorii tematycznej. Wybór danego działu poprzez klikniecie myszką w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w polu publikacji treści. W przypadku bardziej obszernych działów, informacje mogą być dodatkowo pogrupowane w podrozdziałach, których nazwy wyświetlają się w oknie publikacji treści.

Dodatkowo menu przedmiotowe zawiera:

mapa biuletynu - przedstawia całą zawartość menu tematycznego ukazanego w formie struktury drzewiastej. Mapa pozwala na zorientowanie się co do położenia danego działu menu względem pozostałych działów, oraz umożliwia bezpośrednie przejście do jego zawartości poprzez kliknięcie myszką w jego nazwę,

instrukcja obsługi - zawiera czytaną przez Ciebie instrukcję korzystania z naszej podmiotowej strony Biuletynu,

rejestr zmian treści - lista informacji publicznych, których treść udostępniona w BIP uległa zmianom. Dane o modyfikacji poszczególnych informacji są ułożone chronologicznie: od najnowszych u góry, po starsze poniżej.

statystyka oglądalności - w sposób graficzny oraz liczbowy ukazuje ilość odwiedzin strony głównej naszego BIP

podstawa prawna - informacje o podstawie prawnej prowadzenia i funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej,

redakcja biuletynu - dane teleadresowe do zespołu redagującego podmiotową stronę naszego Biuletynu.
Pod menu umieszczony jest logo BIP, które po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną BIP (www.bip.gov.pl), prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

POLE PUBLIKACJI TREŚCI

Środkowa i zarazem największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP.


ELEMENTY KAŻDEJ INFORMACJI PUBLICZNEJ

Każda informacja publiczna, jaka została opublikowana w naszym BIP, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada na swym końcu metryczkę informacyjną określającą:

■tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
■tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP,
■oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP,
■dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści: data zmiany, streszczenie na czym zmiana polegała.
■rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP,
■ikona drukarki oznaczająca możliwość wydrukowania treści tej informacji publicznej, bez nagłówka i menu tematycznego BIP. Wygląd przygotowanej do druku informacji jest widoczny w osobnym oknie przeglądarki, które uruchamia się po kliknięciu w ikonę drukarki.
Treść każdej informacji publicznej wyświetla się w polu publikacji treści naszego Biuletynu.


PORUSZANIE SIĘ PO STRONIE BIP

W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie BIP, najlepiej wykorzystywać komputerową mysz. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas działu, należy wskazać kursorem jego nazwę (nastąpi zmiana wyświetlania menu) w menu przedmiotowym lub na mapie biuletynu, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Zawartość działu lub pierwszego z podrozdziałów (jeśli występują) wyświetli się w polu publikacji treści. Jeśli w danym miejscu zamieszczono większą ilość informacji publicznych to zobaczymy ich listę w postaci tytułów i skrótów treści, z możliwością zapoznania się z pełną treścią każdej z informacji.
Aby przejść ponownie do listy informacji publicznych w danym poddziale lub dziale należy wybrać przycisk wstecz w oknie przeglądarki internetowej lub wybrać interesujący nas poziom menu po lewej stronie okna.

Informacja publiczna może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami Biuletynu lub odsyłające na inne strony www. Obecność linku w danej informacji możemy rozpoznać dzięki pojawieniu się tzw. łapki po wskazaniu kursorem jego treści. Dodatkowo treść linku często posiada odmienny kolor (np.: niebieski z podkreśleniem treści), od czcionki zwykłego tekstu. Po kliknięciu w link, zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego Biuletynu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu www (link zewnętrzny).


ZAŁĄCZNIKI W BIP

Część informacji publicznych udostępnionych w naszym Biuletynie posiada format załącznika w postaci pliku: .doc(x), .xls(x), .pdf, .jpg, .gif, .bmp i inne. Na końcu nazwy załącznika znajduje się podana w nawiasie wielkość pliku. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć w podświetloną nazwę pliku i wybrać jedną z opcji okna dialogowego, jakie się pojawi na ekranie.


INFORMACJE NIEJAWNE W BIP

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 27.02.2011
Podpisał: Szymon Grabinski
Dokument z dnia: 27.02.2011
Dokument oglądany razy: 3 454