Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Szanowni Państwo!

ZSCKR Sypniewo

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie , który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępnie do informacji publicznejUstawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji PublicznejWniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

Dyrektor

Marian Basa

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko pracy - główna księgowa

09.10.2017

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo (woj. kujawsko-pomorskie) ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy dla głównego księgowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie wymiar etatu: 1 na podstawie umowy o pracę.

Szczegóły w menu Konkursy - nabór na wolne stanowisko.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych

21.03.2017

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących środków trwałych będących na wyposażeniu warsztatu stolarskiego szkoły.

Środek trwały Cena wywoławcza Wadium
WYRÓWNIARKA typ DSZA-40, Żefam Żnin, rok prod. 1997,
nr fabr. 783
3600 zł 360 zł
PIŁA TAŚMOWA typ D-19, Warema Opole, rok prod. 1965,
nr fabr. 1569
1800 zł 180 zł
FREZARKA dolnowrzecionowa typ FD-1, Fabryka Maszyn do Drewna Gorzów Wielkopolski,
rok prod. 1990 zł, nr fabr. 7748

7000 zł
700 zł
PIŁA TARCZOWA typ OPSA, Rema Reszel, rok prod. 1971,
nr fabr. 2235
3000 zł 300 zł

Przetarg odbędzie się w budynku ZSCKR w Sypniewie dnia 13.04.2017 r. o godzinie 10:00.


Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium do dnia 13.04.2017 r. do godziny 9:00 w sekretariacie ZSCKR.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy albo żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje cenę nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Do ceny wywoławczej nie jest doliczany podatek VAT.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę nabycia środka na wskazany przez ZSCKR rachunek bankowy.
Wadium złożone przez referentów, którzy nie wygrali licytacji, zostaną zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu którejkolwiek z ofert.

Sprzęt można oglądać w dniach 11-12.04.2017 r., w godzinach 10:00-13:00 bądź na stronie internetowej www.zsckrsypniewo.pl


Osoby uprawnione do kontaktu:
Maciej Rozpłoch tel. 509 708 049
Roman Ciepłuch tel. 661 313 955

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych.

29.06.2015

Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących środków trwałych:

Przetarg odbędzie się w budynku mechanizacji ZSCKR w Sypniewie dnia 17.07.2015 r. o godzinie 10.00.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium do dnia 17.07.2015 r. do godziny 9.00 w kasie ZSCKR.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy albo żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje cenę nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Do ceny wywoławczej doliczany będzie 23 % VAT.
Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę nabycia środka na wskazany przez ZSCKR rachunek bankowy.
Wadium złożone przez referentów, który nie wygrali licytacji, zostaną zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z przetargu poszczególnych pozycji lub do unieważnienia całego postępowania przetargowego.
Sprzęt można oglądać 15-16.07.2015 r., w godzinach 10.00-13.00.

Osoby uprawnione do kontaktu:
• Maciej Rozpłoch tel. 509 708 049
• Roman Ciepłuch tel. 661 313 955

Zapytanie cenowe na dostawę energii elektrycznej

22.01.2014

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb ZSCKR w Sypniewie (bez usługi dystrybucji). Szczegóły...Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 23.11.2019
Podpisał: Marian Basa
Dokument z dnia: 27.02.2011
Dokument oglądany razy: 99 016